Fundacja

Fundacja PAT

Fundacja Pszczyńska Akademia Tenisowa z siedzibą w Pszczynie, zgodnie z jej celami statutowymi, prowadzi działalność z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności tenisa ziemnego.

Fundacja dąży do jak najszerszego rozpropagowania tenisa ziemnego jako sportu zarówno spełniającego wielką rolę w rozwoju fizycznym młodszych pokoleń, jak i pomagającego w utrzymaniu wysokiej sprawności fizycznej u osób w wieku średnim oraz u seniorów.

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego i jest organizacją przekazującą wszystkie wpływy na realizację celów statutowych.

Przedszkole z Tenisem

Fundacja PAT we współpracy z Burmistrzem Miasta Pszczyna prowadzi pilotażowy program „Przedszkole z Tenisem" dla przedszkolaków z powiatu pszczyńskiego z 5 wybranych przedszkoli. Zajęcia, dzięki wsparciu Fundacji Pszczyńska Akademia Tenisowa oraz współfinansowaniu przez Burmistrza Miasta Pszczyna, są prowadzone nieodpłatne w celu promocji tenisa na Śląsku i szerzenia kultury fizycznej wśród dzieci.